Servicii

    Societatea noastra desfasoara urmatoarele activitati:
1. Colectarea materialelor refolosibile:
–    deseuri neferoase: aluminiu, cupru, bronz, plumb, inox, doze aluminiu
–    deseuri feroase
–    deseuri cu acumulatori uzati
–    deseuri de hartie, carton
–    deseuri mase plastice, deseuri pet, deseuri folie
–    deseuri anvelope
–    deseuri motoare electrice
–    deseuri radiatoare
2. Prelucrarea deseurilor reciclabile prin sortare si balotare.
3. Comercializarea tuturor categoriilor de materiale refolosibile
4. Activitati de dezmembrare
5. Achizitionarea de autoturisme si tractoare pentru PROGRAMUL RABLA
6. Colectarea de vehicule scoase din uz (VSU)
7. Colectarea